TAX FREE Kupovina

Uslovi kupovine i povraćaj plaćenog PDV-a                                                                           
za kupce u putničkom saobraćaju koji nemaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini

  
PROCEDURA na PRODAJNOM MJESTU
Kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrijednost mora biti veća od 100 KM pri čemu prodavac izdaje:
1. fiskalni račun u punom iznosu+1 kopija fiskalnog računa koju zadržava carina
2. popunjen obrazac 
PDV-SL-2 u 3 primjerka (1 za prodavca, 1 za kupca, 1 za carinu)
3. fakturu na ime i prezime kupca+ 1 kopiju fakture koju zadržava carina
4. kopiju pasoša koju zadržava carina


OBAVEZE KUPCA
1. Da posjeduje popunjen original Obrasca PDV-SL-2 
.
2. Da podaci iz pasoša odgovaraju podacima iz Obrasca
PDV-SL-2.
3. Da proizvodi dati na uvid odgovaraju proizvodima navedenim u Obrascu
PDV-SL-2.
4. Da vrijednost kupljenih proizvoda po računu nije manja od 100 KM.
5. Da kupac kupljene proizvode nije koristio u Bosni i Hercegovini.
6. Da je carinski organ potpisao i pečatom potvrdio da je proizvod naznačenog dana iznesen iz Bosne i Hercegovine,   
   odnosno da je ocarinjen.
7. Da je kupac ili podnosilac zahtjeva podnio prodavcu popunjen i ovjeren Obrazac
PDV-SL-2 u roku od tri mjeseci od dana   
   izdavanja Obrasca
PDV-SL-2.
 
POVRAĆAJ PDV-a
Vrši se isključivo ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1.Kupac dostavlja prodavcu originalni račun i
PDV-SL-2 obrazac ovjeren od strane carine. 
2.Pravo na povraćaj PDV-a se ostvaruje isključivo ako ovjeren
PDV-SL-2 i faktura nijesu stariji od 3 mjeseci od dana kupovine,
  to jest izdavanja PDV-PP obrasca.       
3.Kupcu se isplaćuje PDV sadržan u cijeni artikla, kako je naznačeno na fiskalnom računu,
   a trgovac zadržava original
PDV-SL-2 obrasca.


USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA
I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

 
Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarile pravo na povraćaj PDV-a
neophodno je da prilikom kupovine uređaja prilože dokument:
 
PORESKA identifikaciona kartica izdata od Ministarstva finansija Bosne i Hercegovini,
a koja sadrži ime nosioca prava i broj diplomatskog pasoša ili identifikacioni
broj ukoliko je riječ o kupovini za potrebe predstavništva ili organizacije.

Za sve dodatne informacije:

info@tehnoplus.ba
+387 (59) 222 148
+387 (66) 258 888 + Viber