SERVISNA PODRŠKA Procedure i kontakt

> Prava i obaveze davaoca Garantnog lista (proizvođač,distributer ili trgovac) i potrošača sadržani su u Garantnom listu koji potrošač dobija prilikom kupovine,
   a regulisani su zakonom o Zaštiti potrošača.
> Molimo potrošače da sačuvaju uredno popunjen Garantni list i fiskalni račun, do isteka reklamcionog roka za dati uređaj,
   jer u suprotnom ne mogu ostvariti prava proistekla iz uslova navedenih u Garantnom listu.

> Prije nego što kontaktirate servis molimo da provjerite da li ste postupili prema Uputstvu za upotrebu uređaja.
> U slučaju potrebe potrošač se obraća trgovcu, u najbližem prodajnom mjestu, bez obzira u kojem prodajnom mjestu je artikal kupio.

Sve informacije o artiklu koji se preda na servis mogu se dobiti kontaktom na e-mail ili telefon
servis@tehnoplus.ba
+387 (59) 222 148
od 09-16h svakim radnim danom

Za sve dodatne informacije molimo pošaljite e-mail na jednu od adresa:
servis@tehnoplus.ba
info@tehnoplus.ba
Info telefon za servis:
+387 (59) 222 148