DOSTAVA cjenovnik i uslovi

Cijene usluga distribucije pošiljki u domaćem saobraćaju
 
Sve porudžbenice pristigle na e-mail TehnoPlus-a, sa potvrđenim uslovima isporuke od strane poručioca, radnim danom do 12h
biće isporučene idućeg radnog dana bilo gdje na teritoriji Bosne i Hercegovine, u urbanim djelovima naselja.
*Dostava u ruralnim djelovima gradova se posebno ugovara.

 

 Cijena za pošiljke (KM)

 Masa (kg)  Cijena (KM)
 2-15   9
 16-20  13
 21-30  16
 31-40  18
 41-50  24
 51-60  28
 61-70  30
 71-80  32
 81-90  36
 91-100  40
 101-150  50
 151-200  60

> Cijene su date i obračunavaju se po principu jedna pošiljka, jedna adresa 
Opšte napomene:

> Svaka pošiljka je i vrijednosna pošiljka, odnosno pošiljka sa osiguranjem

> U cijenu su uračunata 2 pokušaja dostave u slučaju da primaoc nije na adresi    

> PDV (17%) je sadržan u cijenama

> Distribucija robe se obavlja isključivo na osnovu podataka koje je kupac upisao,
   poštujući definisane i prihvaćene Uslove korišćenja TehnoPlus Web Shop-a.
 
Za sve dodatne informacije 
+387 (59) 222 148