MIKROFIN robni krediti

MIKROFIN robni krediti
 
Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji, između TehnoPlus doo i Mikrokreditno Društvo "MIKROFIN" D.O.O.,
omogućava se korisnicima usluga MIKROFIN-a da kupe tehničku robu na rate, prema sledećim uslovima:
do 18 MJESECI / 180,00-18000,00 KM / Minimalni iznos rate 25,00KM
 
Proces kupovine
Proces obuhvata korake koje je potrebno preduzeti, od apliciranja do realizacije kredita. Učesnici u procesu su MIKROFIN, TehnoPlus i klijent/kupac. 
 
Prvi korak: Klijent/kupac dobija profakturu od strane TehnoPlus-a. Na profakturi se nalaze aparati i uređaji koje je klijent/kupac zainteresovan da kupi,
kao i njihova maloprodajna cijena sa obračunatim dodatnim popustima od strane TehnoPlus-a sa uključenim PDV-om, kao i podaci o klijentu/kupcu
(ime, prezime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj).
Potrebno je da profaktura bude potpisana i pečatirana od strane zaposlenog lica u TehnoPlus-u.
 
Drugi korak: Klijent/kupac sa profakturom dolazi u jednu od kancelarija MIKROFIN-a. Na osnovu priložene profakture, službenik MIKROFIN-a obrađuje Zahtjev za kredit.
Kredit se obrađuje u visini ukupnog novčanog iznosa koji je se nalazi na profakturi.
Kredit se odobrava isključivo licu čiji podaci odgovaraju podacima fizičkog lica na profakturi.
Kreditni savjetnik nakon odobrenja kredita, informiše klijenta.
Klijent potpisuje Ugovor o kreditu.
 
Treći korak: Klijent/kupac sa Ugovorom o kreditu odlazi u prodajni objekat TehnoPlus-a. Ugovor o kreditu treba biti potpisan od strane kreditnog savjetnika u MIKROFIN-u i pečatiran.
Podaci o klijentu/kupcu na Ugovoru o kreditu moraju biti identični njegovim ličnim podacima.
Ugovor o kreditu služi kao dokaz da su novčana sredstva odobrena od strane MIKROFIN-a. Na osnovu Ugovora o kreditu klijentu/kupcu se isporučuje roba.
 
Primjer kalkulacije rata za Robne kredite - TehnoPlus & MIKROFIN SARADNJA
 
Iznos predračuna
Iznos kredita
Broj rata
Iznos rate
700.00
777.78
18
43.21
 
Za detaljnije informacije  možete se obratiti u svim  MIKROFIN poslovnicama ili TehnoPlus prodavnici.
TehnoPlus Trebinje 
Obala Luke Vukalovića bb
+387 (59) 222 148
+387 (66) 258 888 + Viber